Change (management) oplossingen voor ons en onze (klein) kinderen

In 1930 presenteerde Keynes zijn tekst " economic possibilities for our grandchildren". Hierin kijkt Keynes naar de toekomst en hij voorspelt in deze tekst dat binnen ongeveer 100 jaar dat de tekst is geschreven, iedereen die dat wenst minder dan of rond de 15 uur per week kan werken. Dit vanwege de steeds groeiende toename van de productiviteit en stijgende lonen.

Nu, zo'n 86 jaar later. Bevinden we ons in een economische crisis. Veel mensen werken nog steeds voor 38 of meer uur per week, terwijl een relatief klein maar groeiend aantal werklozen geen baan meer kan vinden en moet vechten om te overleven. Dat overleven wordt steeds moeilijker, omdat overheden steeds minder voldoen aan de sociale verplichtingen die zij wel of niet hebben ten opzichte van hun burgers.

Dus had Keynes gelijk of had hij ongelijk in zijn voorspellingen voor 2030 en verder? Ik kan u beloven, de lezer. En de hele wereld. Dat Keynes gedeeltelijk gelijk had. Hij had gelijk dat de economische mogelijkheden van de kinderen en huidige generatie van deze tijd (de kinderen en kleinkinderen in zijn tijd) zouden toenemen. Hij had echter slechts gedeeltelijk gelijk in hoe het zou veranderen en waarom. Ik kan wel beloven dat rond 2030, maar bij voorkeur al vanaf rond 2020, het inderdaad al mogelijk wordt voor mensen om 15 uur per week of zelfs minder te werken en toch echt genoeg inkomen te krijgen voor een fatsoenlijk en goed leven. Niet volgens prehistorische normen, maar volgens de normen en opvattingen van de huidige en toekomstige tijden. Ook kan ik beloven dat zeker rond 2030 onze werkomgeving drastisch zal zijn verbeterd, maar ook dat de werkloosheid dan geen financieel probleem meer zal zijn.

Deze verbetering van de levensomstandigheden zal echter niet mogelijk zijn geworden vanwege de economen of economische wetenschap , en ook niet vanwege het huidige relatief prehistorische monetair systeem en de daaruit voortvloeiende slechte regelingen in onze samenleving. Het zal mogelijk en realiteit worden door mij en door de wetenschap en de inzichten die voortvloeien uit (change) management. En vooral vanwege het door mijzelf ontwikkelde Excellente Monetair Systeem. Niet vanwege de toename van de productiviteit en de stijging van de lonen, zoals Keynes dacht in zijn tijd

De redenen waarom het niet zal uitkomen dat mensen nog maar 15 uur per week of minder werken als gevolg van verbeteringen in de productiviteit, zijn legio. En een deel van die oorzaken zal ik hier ook niet benoemen . Maar de laatste decennia hebben ons laten zien dat lonen wel gestegen, maar (veel) langzamer dan de productiviteit verhogingen. De enige loonsverhogingen die er waren – in ieder geval voor wat betreft de lagere inkomens- waren (meest) gerelateerd aan inflatieontwikkelingen. Ook in de huidige tijd- het jaar van 2013 - is het zelfs zo dat werkgevers meer en meer werk eisen voor hetzelfde loon. En meestal zelfs ook minder betalen dan enkele jaren terug. Maar in het algemeen is het zo dat ons huidige relatief prehistorische monetaire systeem nooit kan en nooit zal zorgen voor echte groei. .

Het huidige monetaire systeem staat echte stijgingen van de lonen niet toe (wat de meeste mensen deze dagen niet alleen willen maar wat de meeste echt nodig hebben) als tegelijk met die loonstijgingen een redelijk of zelfs basisniveau van leven in stand moet worden gehouden. Financieel gezien kan het wel, maar sociaal gezien is het onmogelijk te realiseren. Omdat veel te veel mensen er de voorkeur aan blijven geven om hun eigen hoge lonen en levensstandaard in stand te houden. Zelfs in een tijd waarin een groeiend aantal mensen-zelfs buren-worstelen om te overleven met hun te lage inkomensniveaus. En de enige manier om hoge lonen hoog te houden met het huidige relatief prehistorische monetaire systeem, is door de lage lonen niet alleen laag te houden, maar door deze zelfs te verlagen. Die verlaging van lage lonen is al veel te ver doorgeschoten en daarmee al een hele tijd een groot probleem voor de lagere inkomens. Iets wat veel mensen zich nog te weinig realiseren.

Onze huidige geld en monetaire systemen zijn nog steeds gebaseerd op een prehistorisch fundamenteel monetair systeem. Dit systeem is gebaseerd op geld en schulden, op de uitwisseling van goederen en arbeid tegen geld en op het feit dat geld alleen of overwegend wordt verkregen door middel van het verrichten van arbeid of een andere activiteit. Als we kijken naar de ontwikkelingen in onze samenleving in de afgelopen eeuwen, dan is ons leven misschien wel aanzienlijk verbeterd. Maar dat is niet vanwege, maar eerder ondanks ons huidige monetaire systeem. Gezien het echt lage niveau van intelligentie in ons geldsysteem en de vele problemen in verband met ons huidige geldsysteem, is het eigenlijk een groot wonder dat nog heel wat mensen erin slagen om hun leven te verbeteren. En logisch dat een klein, maar steeds groeiend deel van onze bevolking meer en meer moeilijkheden krijgt om te overleven.

Sommige mensen zeggen - en zelfs velen geloven-dat de industriële revolutie en in deze tijden de informatie-technologie een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd in het verbeteren van onze samenleving. Dat is gedeeltelijk waar, maar uiteindelijk gaat het om wetenschappelijke en intellectuele revoluties. Wat de meeste mensen in deze tijd niet begrijpen, is dat deze wetenschappelijke revoluties ook door diverse fases zijn gegaan. En dat we op het punt staan om te zien dat onze samenleving gaat veranderen in de richting van de grootste wetenschappelijke en sociale verschuiving en revolutie en de meest grootse en reële groei van de maatschappij en individuen die ooit heeft plaatsgevonden.

Om deze revolutie plaats te laten vinden, is het echter essentieel dat mijn Excellente Monetaire Systeem of Excellente Monetaire Stelsel wordt toegepast. Want in de huidige tijd zijn ons huidige monetaire systeem en de daaruit voortvloeiende beleid de grootste rem op de economische en individuele groei. Er is reeds een enorm potentieel van kracht en groei opgenomen in vele delen van de samenleving en dat zal snel worden losgelaten als mijn Excellent Monetair Stelsel wordt uitgevoerd, aanvaard. Vanaf dat moment zullen financiën en/of financiële kapitaal geen obstakel of probleem meer zijn. Althans, dat hoeft het dan zeker niet meer te zijn. Vanaf dat moment zijn er namelijk legio mogelijkheden voor overheden en organisaties en individuen om financiële problemen te voorkomen. En te profiteren van de vele financiële en sociale mogelijkheden van het leven.

Er is een beroemde uitspraak van Henry Ford, die gaat als volgt:\

“if ordinary Americans ever found out how the banking
system really worked, there would be a revolution tomorrow”

Dit valt te vertalen als :

"Als gewone Amerikanen ooit uitvinden hoe de bancaire
systeem echt werkt, zou er de dag erna een revolutie zijn"

Deze verklaring is onder andere verbonden met het feit dat de banken daadwerkelijk in staat lijken en kunnen te zijn en ook bevoegd zijn om "geld te creëren uit het niets". Tenminste dat is wat sommige mensen beweren. Ik denk te begrijpen uit wat ik weet van het banksysteem dat deze bewering onjuist is. En dat banken hun geld ook moeten lenen van de nationale banken zoals de Federal Reserve en andere nationale bank instellingen.

Maar feit is wel dat elke geldcreatie inderdaad ook een creatie van schuld inhoudt. Wat misschien logisch en juist lijk in de huidige maatschappij, maar dat is het niet. Het is veel logischer, maar schijnbaar vreemd, als inderdaad bepaalde delen van ons geld echt worden gecreëerd uit het niets .... maar door de juiste partijen. Zijnde de overheid. En op de juiste, grootse wijze namelijk volgens en door middel van mijn Excellente Monetaire Systeem en het bijbehorende monetaire beleid. En dat vervolgens dit nieuw - echt nieuw - gecreëerde geld wordt gebruikt voor de betaling van de overheidsuitgaven (waardoor de noodzaak voor burgers om belasting te betalen komt te vervallen) en ook voor het veiligstellen van een verantwoorde hoogte en niveau van hypotheek geld. Dit hypotheek geld kan dan uit worden geleend aan burgers die nog steeds moeten betalen voor woningen .

Deze situatie van het creëren van geld uit het niets in bepaalde gevallen en bepaalde manieren moet realiteit worden op basis van en deel uitmakend van het Excellente Monetair Systeem dat realiteit wordt zodra mijn innovatie voor het geld systeem is geïmplementeerd en gebruikt worden door de overheid en hopelijk ook door overheden wereldwijd.

Dit Excellente Monetaire Systeem heeft ook het voordeel (maar slechts een van de vele meer) dat, als gevolg van lagere belastingen of zelfs geen belastingen, de prijzen van goederen en diensten maar vooral ook de prijs van benzine ongeveer 20 procent of zelfs meer verlaagd kunnen worden. Terwijl de inkomsten van de burgers en zelfs de lonen (ingrijpend) verhoogd kunnen worden.

Hogere inkomens, lagere of zelfs geen belastingen en lagere prijzen is wat iedereen op de aardbol zullen en kunnen ervaren en hun voordeel uit zullen verkrijgen zodra mijn Excellente Monetair Systeeml is geïmplementeerd in de maatschappij. Deze combinatie van hogere inkomens, lagere belastingen of zelfs geen belastingen en lagere prijzen zal betekenen dat inflatie geen probleem is of in ieder geval geen probleem meer zal zijn zodra het Excellente Monetaire Systeem een feit is in onze samenleving en economie.