Wilfred Berendsen

Mijn naam is Wilfred Berendsen

Ik ben geboren in Lichtenvoorde, Gelderland, Nederland. Dit is een hele rustige en fijne plaats om te wonen. Naast Lichtenvoorde heb ik onder andere ook in Rotterdam en Praag gewoond, maar sinds een paar jaar woon ik weer in Lichtenvoorde.

Voor wat betreft studies heb ik onder andere HBO logistiek en Bedrijfskunde met een specialisatie in Veranderingsmanagement afgerond. De laatste studie, bedrijfskunde, heb ik afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hier ben ik ook nu nog extern promovendus op het gebied van Veranderingsmanagement, maar ik heb me dus ook al een hele tijd verdiept in monetaire systemen, monetair beleid en de schuldencrisis,

Dit heeft onder andere geleid tot het creeren van het Excellente Monetaire Systeem. Dit is een volledig monetair systeem dat ook precies zo ingevoerd kan en moet worden in de samenleving. Het is GEEN theorie maar een volledig werkend en klaar systeem voor de samenleving. En het ontstaat niet door een vervanging van het huidige monetaire systeem voor het Excellente Monetaire Systeem (het EMS) wat door mij is gecreerd, maar het onstaat door een transformatie van het huidige monetaire systeem naar mijn EMS toe.

Er zijn in het verleden diverse andere personen en intellectuelen met monetaire hervorming bezig geweest, maar die hebben over het algemeen ofwel theoretische voorstellen ontworpen en verkondigd die niet gaan werken in de praktijk, of ze gaven deel oplossingen die ook in de praktijk in meer of mindere mate niet optimaal zouden werken of totaal niet. Er is , uitgezonderd van mijn EMS, tot en met 2016 geen enkel volledig voorstel geweest of ontworpen voor een nieuw monetair systeem wat ook daadwerkelijk zal werken en beter is dan het huidige, Mijn EMS is dus het enige monetaire systeem wat voor 2016 is ontwikkeld en een volledig monetaire systeem is wat in de praktijk ingevoerd kan worden en dan ook veel beter zal zijn dan het huidige monetaire systeem. Ergens tussen 2008 en 2010 was mijn EMS ook al feitelijk klaar en voldoende ontwikkeld om ingevoerd te worden, en in 2011 heb ik al een boek gepubliceerd op amazon/kindle waarin de basis van het EMS al aan de orde komt.

Naast het werken aan het EMS heb ik me de afgelopen jaren ook bezig gehouden met verdere intellectuele ontwikkeling, met name op het vlak van sociale wetenschappen. In mijn vrije tijd hou ik me verder ook bezig met (het houden van) Zuid Amerikaanse parkieten. De komende jaren hoop ik me uiteraard nog verder te ontwikkelen maar daarnaast ook nog meerdere andere artikelen en boeken te schrijven. Naast de nodige andere activiteiten.