Het Excellente Monetaire Systeem

Het Excellente Monetaire Systeem is een door mij (Wilfred Berendsen) ontwikkeld nieuw monetair systeem. Mijn doel is dat dit monetaire systeem het nieuwe monetaire systeem voor de hele wereld wordt. Als en zodra dit gebeurt zal dit gaan leiden tot een monetaire revolutie, die andere sociale revoluties mogelijk maakt. Zoals onder ander een wetenschappelijke en monetaire revolutie.

De wetenschap zal kunnen beschikken over ongelimiteerde financiele bronnen en daarmee kunnen onder andere grootse wetenschappelijke onderzoeken worden gefinancieerd. De allerbeste wetenschappers op een bepaald gebied worden aangetrokken. Met de huidige informatietechnologie hoeven die wetenschappers niet eens op 1 plek te zitten en dat is ook absoluut niet gewenst. Maar ze kunnen als ze alle tijd aan een project besteden via huidige communicatiemiddelen ook online elkaar treffen en aan projecten werken.

Politiek is een veel socialer beleid mogelijk waarbij sociale voorzieningen worden opgebouwd en niet afgebroken zoals in de huidige tijd.

Om de realisatie van mijn Excellente Monetaire Systeem mogelijk te maken, is uiteraard veel uitleg en promotie nodig van en over dit EMS.Daarom heb ik al in 2011 een boek gepubliceerd met daarin een introductie van het EMS en de fundamenten en mogelijkheden daarin genoemd. Maar veel belangrijker nog is mijn boek over het Excellente Monetaire Systeem wat ik in 2016 heb gepubliceerd. Dit boek, met de titel " De Monetaire Revolutie- Het Excellente Monetaire Systeem" bevat een uitgebreide uitleg over het EMS. Waarbij het EMS ook wordt vergeleken met deeloplossingen en theoretische voorstellen van anderen. Mijn EMS is GEEN theorie en geen deeloplossing, maar in tegenstelling tot alle andere monetaire voorstellen een compleet voorstel wat ook praktisch is en klaar om ingevoerd te worden. Mijn EMS is GEEN vervanging van het huidige monetaire systeem althans het vereist geen vervanging van het ene voor het andere systeem. In plaats daarvan kan het huidige monetaire systeem worden getransformeerd naar mijn EMS. Daarmee is het dan uiteraard wel een volledig nieuw monetaire systeem met ook volledig nieuwe mogelijkheden. Die nieuwe mogelijkheden volgen met name uit het monetaire beleid wat mogelijk wordt als en zodra mijn EMS is en wordt ingevoerd.

Nederland kan en mag het EMS invoeren, en het is zeer gewenst dat dit zo spoedig mogelijk gebeurd. Als en zodra mijn EMS wordt ingevoerd zullen andere landen zeer spoedig volgen want de positieve resultaten van die stap zullen overal in de samenleving dan spoedig merkbaar zijn